Phenleau

Phenleau

Als je down bent om (Ven)low te gaan, kun je eigenlijk maar één iemand gebruiken, en dat is Phenleau. Gaat harder alle kanten op dan een Ferrari met alleen linksvoor en rechtsachter een wiel, maar gaat desalnieמּemin als een speer naar de top, alwaar hij met twee halve liters batra’s mooikaap van eenzame hoogte naar beneden kijkt.

Phenleau